W naszej szkole realizowane są następujące zajęcia i projekty:

  •  „Poprawa jakości edukacji ogólnej inwestycją w przyszłość” zaplanowany na lata 2016/2017 oraz 2017/2018. W ramach projektu organizowany jest szereg dodatkowych zajęć rozwijających umiejętności uczni zdolnych oraz wyrównujących, mających na celu kompensację wiadomości ucznia z trudnościami w przyswajaniu wiedzy i kompetencji.Ponadto organizowane są takie zajęcia jak trening postaw kluczowych oraz doradztwo zawodowe, mające na celu wykształcenie w uczestnikach, poprzez zabawy i zadania wykonywane w grupach, postaw które przydatne będą na rynku pracy: umiejętności współpracy z innymi, kreatywności, inicjatywy i przedsiębiorczości.Z nowatorskich zajęć od II semestru 2018r. rozpoczynamy zajęcia z Robotyki. Na zajęciach uczestnicy poza budowaniem robotów będą mieli okazję, poprzez praktykę, zrozumieć podstawowe zagadnienia z informatyki, techniki i elektroniki

 

 

  • „Aktywna tablica”

 

 

 

  • „Szkolny Klub Sportowy”  to program, nawiązujący do sprawdzonej formuły szkolnych, pozalekcyjnych zajęć sportowych „SKS”, skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Przedsięwzięcie mające na celu przyczynienie się do wzrostu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz zapewnienie im możliwość atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu. W naszej szkole prowadzone są zajęcia z lekkoatletyki oraz gier zespołowych. Pierwszy cykl zajęć w naszej szkole zakończył się tuż przed świętami Bożego Narodzenia, natomiast nowa edycja programu ruszy prawdopodobnie już po feriach. Organizatorami tego programu są Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski

 

  • Opieka zdrowotna – w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, uczniowie w naszej szkole, na każdym poziomie nauczania, objęci są opieką medyczną w postaci pielęgniarki szkolnej (co wyróżnia naszą placówkę), która jest do dyspozycji od poniedziałku do piątku. Dodatkowym atutem jest obecność w szkole stomatologa (wtorki i czwartki), który zadbać może o profilaktykę i leczenie naszych uczniów.