mgr Dominika Kowaliszyn

mgr Iwona Dzionk

mgr Katarzyna Hincke

mgr Hanna Marzejon

dyrektor

wicedyrektor

wicedyrektor

wicedyrektor

mgr Agnieszka Tatara

mgr Wanda Chomacka

mgr Monika Niesiobędzka

lic. Aleksandra Stępień

psycholog

pedagog

pedagog

logopeda

JĘZYK POLSKI

mgr Katarzyna Hincke

mgr Agnieszka Jurasz

mgr Monika Kubisiak

mgr Małgorzata Malek

mgr Agnieszka Potrykus

mgr Natalia Richert

mgr Michalina Tomaszewicz

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Joanna Bączek

mgr Iwona Hillar-Marcinkiewicz

mgr Marlena Jasińska

mgr Mateusz Kamiński

mgr Łukasz Kamiński

mgr Agnieszka Naczk

mgr Bogna Talar

lic. Joanna Zagożdżon

mgr Ludmiła Zysk

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Ludmila Zysk

mgr Grażyna Ciesielska

mgr Bożena Recka

JĘZYK KASZUBSKI

mgr Monika Kubisiak

HISTORIA

mgr Marek Kamiński

mgr Alina Kreft

mgr Adam Lubocki

mgr Henryka Rotta

WOS

mgr Łukasz Kamiński

mgr Alina Kreft

mgr Henryka Rotta

MATEMATYKA

mgr Ewa Kortals

mgr Hanna Marzejon

mgr Elżbieta Majchrzak

mgr Małgorzata Mosionek

mgr Paulina Popławska

mgr Emilia Rezmer

lic. Ewa Sudnik

mgr Paulina Zdrojewska

PRZYRODA

mgr Jolanta Makowska

BIOLOGIA

mgr Agata Brzeska

mgr Gabiela Okrój

GEOGRAFIA

mgr Karolina Bieńkowska

CHEMIA

mgr Ewa Jegierska

mgr Hanna Kwaśny

FIZYKA

mgr Dominika Kowaliszyn

mgr Paulina Popławska

INFORMATYKA

mgr Marek Gudalewicz

mgr Paulina Zdrojewska

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Tomasz Formella

mgr Agnieszka Gomułka

mgr Andrzej Hoge

mgr Beata Kasprzak

mgr Ilona Myszk

mgr Anita Namiotko

lic. Maciej Paczkowski

mgr Danuta Palach

mgr Jarosław Sapiński

mgr Jolanta Wojnarowicz

PLASTYKA

mgr Dorota Markowska

MUZYKA

mgr Barbara Tańska

TECHNIKA

mgr Gabriela Okrój

mgr Jolanta Roman

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

mgr Bożena Bąk

mgr Katarzyna Białk

lic. Zuzanna Chuchała

mgr Katarzyna Czekalska

mgr Elżbieta Frybezowska

mgr Dorota Glama

mgr Monika Halczak-Lewandowska

mgr Monika Iwanicka

mgr Sylwia Jóźwiak

mgr Eliza Matejczyk

mgr Justyna Młyńska

mgr Bernadetta Mokrzan

mgr Karolina Myszk

mgr Beata Nowak

mgr Kamila Nowicka

mgr Daniela Rompczyk

mgr Sylwia Strosowska

mgr Alicja Tyszer

mgr Joanna Żaczek

BIBLIOTEKA

mgr Teresa Golińska

mgr Danuta Kowalik

RELIGIA

lic. Sabina Jachimowska

ks. Paweł Labuda

mgr Agnieszka Potrykus

lic. Elżbieta Urban

ks. Tomasz Włodarczyk

ŚWIETLICA

mgr Karolina Andrzejewska

mgr Ewa Bobrowska

mgr Anna Dolecka

lic. Agnieszka Drespa

mgr Adriana Dzionk

lic. Mirela Maciąga

mgr Marzena Predoń-Rojek

mgr Anna Wojtkowiak

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY

mgr Anna Michalak

mgr Grażyna Pyra-Falkiewicz

mgr Marta Ruth