mgr Dominika Kowaliszyn

mgr Iwona Dzionk

mgr Katarzyna Hincke

mgr Hanna Marzejon

dyrektor

wicedyrektor

wicedyrektor

wicedyrektor

mgr Agnieszka Tatara

mgr Wanda Chomacka

mgr Monika Niesiobędzka

mgr Aleksandra Stępień

psycholog

pedagog

pedagog

logopeda

JĘZYK POLSKI

mgr Katarzyna Hincke

mgr Agnieszka Jurasz

mgr Danuta Kowalik

mgr Monika Kubisiak

mgr Małgorzata Malek

mgr Marzena Mangos-Norowska

mgr Agnieszka Potrykus

mgr Natalia Richert

mgr Małgorzata Wrzosek

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Joanna Bączek

mgr Iwona Hillar-Marcinkiewicz

mgr Marlena Jasińska

mgr Mateusz Kamiński

mgr Łukasz Kamiński

mgr Agnieszka Naczk

mgr Bogna Talar

lic. Joanna Zagożdżon

mgr Ludmiła Zysk

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Ludmila Zysk

mgr Grażyna Ciesielska

mgr Bożena Nadolna

mgr Aneta Tokarczyk-Krakowska

JĘZYK KASZUBSKI

mgr Monika Kubisiak

HISTORIA

mgr Alina Kreft

mgr Małgorzata Grześkowiak

mgr Henryka Rotta

WOS

mgr Małgorzata Grześkowiak

mgr Łukasz Kamiński

mgr Alina Kreft

mgr Henryka Rotta

MATEMATYKA

mgr Ewa Kortals

mgr Dominika Kowaliszyn

mgr Hanna Marzejon

mgr Elżbieta Majchrzak

mgr Małgorzata Mosionek

mgr Emilia Rezmer

mgr Danuta Sadowska-Skura

mgr Paulina Zdrojewska

PRZYRODA

mgr Gabriela Okrój

mgr Patrycja Paczoch

BIOLOGIA

mgr Agata Brzeska

mgr Gabiela Okrój

GEOGRAFIA

mgr Karolina Bieńkowska

mgr Patrycja Paczoch

CHEMIA

mgr Ewa Jegierska

mgr Hanna Kwaśny

FIZYKA

mgr Paulina Popławska

INFORMATYKA

mgr Marek Gudalewicz

mgr Adrian Markowski

mgr Paulina Zdrojewska

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Tomasz Formella

mgr Agnieszka Gomułka

mgr Andrzej Hoge

mgr Beata Kasprzak

mgr Ilona Myszk

mgr Anita Namiotko

lic. Maciej Paczkowski

mgr Danuta Palach

mgr Jarosław Sapiński

mgr Jolanta Wojnarowicz

PLASTYKA

mgr Dorota Markowska

MUZYKA

mgr Barbara Tańska

TECHNIKA

mgr Jolanta Roman

DORADZTWO ZAWODOWE

mgr Ewa Jegierska

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

mgr Katarzyna Białk

lic. Zuzanna Chuchała

mgr Katarzyna Czekalska

mgr Dorota Glama

mgr Monika Halczak-Lewandowska

mgr Beata Nowak

mgr Daniela Rompczyk

mgr Sylwia Strosowska

mgr Alicja Tyszer

mgr Joanna Żaczek

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

mgr Ewa Bobrowska

mgr Anna Dolecka

mgr Adriana Dzionk

mgr Monika Iwanicka

mgr Joanna Lech

mgr Eliza Matejczyk

BIBLIOTEKA

mgr Teresa Golińska

mgr Ewa Miotke

RELIGIA

mgr Jolanta Arendt

ks. mgr Henryk Mruczkowski

mgr Agnieszka Potrykus

lic. Elżbieta Urban

ks. mgr Michał Staniszewski

ŚWIETLICA

lic. Agnieszka Drespa

mgr Sylwia Jóźwiak

lic. Mirela Maciąga

mgr Dorota Markowska

mgr Jolanta Roman

mgr Anna Wojtkowiak

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY

mgr Anna Michalak

mgr Monika Patek

mgr Grażyna Pyra-Falkiewicz

mgr Marta Stenka