SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

PRZEWODNICZĄCY – Jan Barca

 

Przedstawiciele do Młodzieżowej Rady Miejskiej: 

1. Zuzanna Bonin

2. Amelia Sobierajska

3. Wiktoria Szadura

 

Sprzętowcy:

1. Filip Chrzanowski

2. Leon Kusz

3. Maciej Stasiewski

4. Szymon Kątny

 

Pozostali członkowie:

1. Emilia Młynik

2. Antonina Rybacka

3. Malwina Kass

4. Lena Lazer

5. Alicja Gesek

6. Zoe Drosakis

7. Agata Grubba

8. Sara Musiałkowska

9. Marta Stolarczyk

10. Oliwia Zdrodowska

11. Dżamila Browarczyk-Bogdziewicz

12. Weronika Zwara

13. Brzozowski Kacper

14. Dalecki Wojciech

15. Marta Gessler

16. Milena Kruk