KONTO RADY RODZICÓW:

UL. ŁĄKOWA 36

84-240 REDA

BANK PKO BP S.A.

21 1020 1912 0000 9702 0111 1566