KONTO RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W REDZIE:

UL. ŁĄKOWA 36/38

84-240 REDA

BANK PKO BP SA

21 1020 1912 0000 9702 0111 1566