Przez pierwsze dziesięć lat istnienia nasza szkoła nie miała patrona. 30 maja 1998 roku z okazji jej dziesięciolecia nadano, wtedy jeszcze Zespołowi Szkół Ogólnokształcących, imię pierwszego dowódcy Morskiego Pułku Strzelców z września 1939 r.- pułkownika Kazimierza  Pruszkowskiego.

Płk Kazimierz Pruszkowski urodził się 24 kwietnia 1898 r. we wsi Żaczki. Po ukończeniu gimnazjum wstąpił do Legionów. W 1920 r. został podporucznikiem i wraz z 7 pułkiem piechoty Legionów walczył w kampanii polsko-rosyjskiej. W 1938 r. już jako major objął dowództwo 1 Morskiego Batalionu Strzelców i awansował do stopnia podpułkownika. W czasie kampanii wrześniowej dowodzony przez ppłk. Kazimierza Pruszkowskiego 1 MPS walczył w rejonach: Biała – Sopieszyno, Gniewowo – Zbychowo, Reda i Kępa Oksywska.  19 września 1939 r. wraz ze swoimi żołnierzami ppłk Pruszkowski dostał się do niewoli. Po wojnie, jeszcze  w 1945 r., osiadł we wsi Wiśniewka, a od 1956 r. mieszkał w Wejherowie. W 1957 r. awansował na pułkownika. Zmarł 1 października 1969 r. i został pochowany na cmentarzu wojskowym  w Gdyni – Redłowie obok płk. Stanisława Dąbka.

W ciągu trzydziestu lat istnienia placówka ulegała kilku przekształceniom. Jednakże Szkoła Podstawowa nr 4 cały czas nosiła imię płk. Kazimierza Pruszkowskiego i zachowała je po reformie oświaty w 2017 roku.