Kalendarium

07. 1985 r. – nastąpił  akt erekcyjny i wbudowano kamień węgielny

01.09.1988 r. – otwarto Szkołę Podstawową  nr 4  Redzie

01.09.1994 r. – powołano Zespół Szkół Ogólnokształcących w Redzie, który składał się z ośmioklasowej

Szkoły Podstawowej nr 4 i Liceum Ogólnokształcącego

30.05.1998 r. – ZSO nadano imię dowódcy Morskiego Pułku Strzelców Pułkownika Kazimierza Pruszkowskiego. Szkoła otrzymała w  darze  od „PREFABETU” sztandar

01.09.1999 r. – utworzono Zespół Szkół nr 1 w Redzie składający się ze Szkoły Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 1.

Liceum stało się samodzielną jednostką podlegającą Starostwu Powiatowemu w Wejherowie

01.09.2001 r. – rozwiązano ZS nr 1 w Redzie. Placówki wchodzące w jego skład zaczęły funkcjonować jako samodzielne szkoły: Szkoła Podstawowa nr 4 im. płk. K. Pruszkowskiego i Gimnazjum nr 1

01.09.2005 r. – ponownie powołano Zespół Szkół nr 1 w Redzie, powrócono do stanu z okresu 1999-2001

11.10.2008 r. – Gimnazjum nr 1 w Redzie otrzymało imię Lecha Wałęsy

11.10. 2013 r. – obchody 25-lecie istnienia, Gimnazjum nr 1 im. Lecha Wałęsy otrzymało sztandar ufundowany przez sponsorów jubileuszu

01.09.2017 r. – w wyniku reformy edukacji Zespól Szkół nr 1 został przekształcony

Szkołę Podstawową nr 4 im. płk. Kazimierza Pruszkowskiego w Redzie

9.11. 2018 r. – obchody 30-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 4 w Redzie

01.09.2020 r. – powołano Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Redzie składający się ze Szkoły Podstawowej nr 4 i Przedszkola nr 4