„Plusiki motywacyjne 3D na zajęciach w klasie III C”

„Plusiki motywacyjne 3D na zajęciach w klasie III C”

Korzystając z drukarki 3D BanachSchool zakupionej w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” zaprojektowaliśmy atrakcję dydaktyczną: plusiki do wręczenia uczniom za aktywność.
W klasie III C odbył się cykl lekcji poświęconych omawianiu lektury pt.”Dzieci z Bullerbyn”. Jednym z zadań dla uczniów było rozwiązanie quizu. Osoba, która jako pierwsza udzieliła poprawnej odpowiedzi na postawione pytanie otrzymała plusika. Pod koniec zajęć zdobyte plusiki zostały wpisane do zeszytu ucznia, pięć plusików to ocena celująca.
Wprowadzenie tego elementu w czasie zajęć było skuteczną formą zachęty uczniów do większej aktywności. Z pewnością z plusików korzystać będziemy bardzo często.

Katarzyna Czekalska i Ewa Miotke