Projekt “Biblioteka – dobre miejsce dla człowieka”

Projekt “Biblioteka – dobre miejsce dla człowieka”

W roku szkolnym 2023/2024 biblioteka szkolna przystąpiła do ogólnopolskiego projektu “Biblioteka – dobre miejsce dla człowieka”. Główny celem projektu jest promocja czytelnictwa, oraz aktywizacja uczniów do zapoznania się z ofertą akcji czytelniczych. Program będzie realizowany przez cały rok szkolny, a zadania będą obejmować różne kategorie działań. Zadania mają służyć nie tylko tradycyjnie pojętej edukacji czytelniczej, ale również budowaniu wizerunku biblioteki  jako przyjaznego miejsca: bezpiecznego, spokojnego schronienia z pozytywną atmosferą, gdzie wiele można, ale niewiele trzeba. Zapraszamy uczniów do aktywnego uczestnictwa w działaniach, a rodziców do śledzenia ich realizacji.

Zapraszamy do otwarcia drzwi naszej biblioteki.

Czekają na Was nauczyciele bibliotekarze.