konkurs English Poetry and Drama

Droga młodzieży – UCZNIOWIE KLAS 7 I 8 !

Zapraszamy Was do wzięcia udziału w „XVI Wojewódzkim Konkursie Poezji i Dramy Angielskiej English Poetry and Drama”.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się z załącznikach poniżej tekstu.

Konkurs „English Poety and Drama” jest organizowany już od dwudziestu dwóch lat: najpierw jako konkurs szkolny, potem miejski, z czasem jako konkurs powiatowy w ramach Małego Trójmiasta Kaszubskiego. W 2008 roku zyskał rangę konkursu wojewódzkiego. Jest to impreza promująca znajomość języka angielskiego, jak również twórczość własną uczniów. Uczestnicy przygotowują występ w jednej z trzech kategorii: wiersza, piosenki i scenki w języku angielskim. Jury ocenia występy pod kątem poziomu językowego (poprawności językowej i komunikatywności), adekwatności do hasła przewodniego konkursu, walorów artystyczno – estetycznych. Konkurs „English Poetry and Drama” jest jedyną tego typu imprezą dla szkół podstawowych w województwie pomorskim. Celem nadrzędnym konkursu jest upowszechnienie znajomości języka angielskiego oraz rozwijanie u młodych ludzi zdolności aktorskich, poczucia własnej wartości i umiejętności pokonywania tremy. Konkurs ten rozwija autonomię ucznia, samodzielność w podejmowaniu decyzji oraz motywuje do dalszej nauki języka angielskiego. Honorowym Patronem tego konkursu jest Pomorski Kurator Oświaty. Fundatorami nagród są: Urząd Miasta w Redzie, wydawnictwa językowe: Pearson, Macmillan, Oxford.

karta zgłoszenia 2023

regulamin XVI Wojewódzkiego Konkursu EP&D