Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 oraz pasowanie uczniów klas pierwszych.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 oraz pasowanie uczniów klas pierwszych.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 oraz pasowanie uczniów klas pierwszych.

1 września w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 w Redzie, uczniowie uroczyście przywitali nowy rok szkolny 2022/2023. Dla wszystkich dzieci z klas pierwszych, był to dzień szczególnie wyjątkowy.  Wszyscy byli odświętnie ubrani i bardzo podekscytowani ponieważ pierwszy raz wzięli udział w tak ważnej uroczystości szkolnej.  W tym ważnym dla dzieci dniu, ciepłymi słowami przywitała i wsparła nowych uczniów Pani Dyrektor Dominika Kowaliszyn oraz Pani wicedyrektor Agnieszka Potrykus. Panie życzyły dzieciom wielu sukcesów w zdobywaniu wiedzy oraz nowych umiejętności. W podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym uczniowie klas pierwszych uroczyście ślubowali. Później dyrekcja szkoły dokonała symbolicznego pasowania na ucznia, dotykając ołówkiem ramion dzieci. Każde dziecko otrzymało od Rady Rodziców pamiątkowy dyplom, medal i zakładkę. W tych ważnych wydarzeniach nie zabrakło bliskich, którzy towarzyszyli swoim dzieciom i wspierali nowych uczniów naszej społeczności szkolnej.
Wszystkim uczniom klas pierwszych życzymy pomyślnego roku szkolnego i wielu sukcesów w murach naszej szkoły.

Ewa Bobrowska