Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Z przyjemnością informujemy, iż nasza szkoła przystąpiła do programu SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO. Tym samym dołączyliśmy do wspólnoty uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu.
Troszcząc się o ów balans, wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej.

Ideą projektu jest łączenie szkół, dla których zachowanie równowagi między światem cyfrowym i analogowym jest wartością oraz umożliwienie wymiany dobrych praktyk między szkołami i innymi instytucjami.

Chcemy ponieść świadomość o bezpiecznym i higienicznym korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnych, wspierać szkoły w procesie tworzenia szkolnej profilaktyki e-uzależnień, przestrzeni relacji oraz bogatej alternatywy dla świata cyfrowego. W ten sposób chcemy też promować inicjatywy podkreślające ważność relacji osobistych w świecie cyfrowym.

Zależy nam również na wzbudzaniu wśród uczniów, rodziców i nauczycieli zachowań prospołecznych oraz wspieraniu uczniów w ich rozwoju i przygotowaniu do wyzwań współczesnego świata.

Szkolnymi koordynatorkami projektu są: Aneta Tokarczyk – Krakowska i Agnieszka Gomułka