Test diagnostyczny – przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Test diagnostyczny – przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

W dniach 17-19 marca uczniowie ze szkół podstawowych z całej Polski, w tym nasi uczniowie Zespołu Szkół Szkolno-Przedszkolnych nr 1 wzięli udział, już po raz kolejny,
w próbnych egzaminach ósmoklasisty. Test diagnostyczny został przeprowadzony
w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas egzaminu właściwego np. uczniowie samodzielnie rozwiązywali zadania, musieli przestrzegać godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, zaznaczać odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Oczywiście diagnoza została przeprowadzona z zachowaniem wszelkich zasad dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.

Testy diagnostyczne zostały przeprowadzone w celu informacyjnym, aby dać uczniom kolejną szansę pracy z arkuszem egzaminacyjnym oraz diagnostycznym, aby wskazać wiadomości i umiejętności, które wymagają dalszego doskonalenia. W tym roku szkolnym egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki.

Jako pierwszy uczniowie rozwiązywali arkusz z języka polskiego. Do wyboru ósmoklasiści mieli dwa tematy pracy pisemnej. Pierwszy z nich to  „W każdym jest coś, co zasługuje na podziw innych. Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność tego stwierdzenia”. Tutaj trzeba się było odwołać do jednej z obowiązkowych lektur oraz innego utworu literackiego. Drugi temat to „Napisz opowiadanie o spotkaniu z bohaterem wybranej lektury obowiązkowej, który przekonał Cię podczas spotkania, że w życiu warto podejmować ryzyko”. Tutaj uczniowie musieli wykazać się znajomością jednej z lektur obowiązkowych. Zdaniem uczniów test okazał się dosyć trudny. Najwięcej problemów sprawiły im zadania, w których musieli wykazać się umiejętnością argumentowania i wyciągania wniosków.

W części matematycznej uczniowie mieli do rozwiązania 19 zadań, w tym 15 zadań zamkniętych oraz 4 otwarte. Znalazło się tu sporo zadań z geometrii, które dotyczyły głównie obliczania pól figur płaskich oraz zastosowania reguł geometrycznych. Zdaniem sporej grupy naszych uczniów zadania otwarte były trudne i wymagały dużego skupienia uwagi. Pomimo tego, że rozwiązywanie danego typu zadania uczniowie mieli opanowane, to jednak musieli wpaść na pomysł, jak dane zadanie rozwiązać. Zwłaszcza jedno z nich, w którym należało obliczyć obwód kwadratu podzielonego na mniejsze figury sprawiło uczniom sporo trudności.

W trzecim dniu uczniowie zmierzyli się z językiem angielskim, w którym mieli rozwiązać 14 zadań, w tym 5 zadań otwartych. Zadaniem uczniów było wykonanie zadań ze słuchu, wybranie odpowiednich funkcji językowych. Oprócz tego test diagnostyczny sprawdzał, czy uczniowie  opanowali umiejętności  reagowania, rozumienia  i przetwarzania wypowiedzi. Zadaniem uczniów było również napisanie maila do koleżanki z Nowego Jorku, w którym mieli wyjaśnić, dlaczego stworzyli pierwszy numer gazetki szkolnej, jakie były ich obowiązki związane z jej przygotowaniem oraz poinformować, jaki temat zostanie poruszony w drugim numerze gazetki. Niektórzy uczniowie mieli problemy w części ze słuchaniem, innym nie podpasował temat maila. Generalnie jednak, z tej części uczniowie wychodzili raczej zadowoleni.

Zdaniem uczniów właściwy egzamin ósmoklasisty, który w tym roku szkolnym odbędzie się w maju, będzie na tym samym poziomie, chociaż niektórzy liczą, że będzie łatwiejszy. Czego im również z całego serca życzymy.

Połamania długopisów!

Tekst: Marlena Jasińska