ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

Od 20 maja 2020 r. w naszej szkole będą odbywały się zajęcia opiekuńcze w oddziałach przedszkolnych. Rodziców, którzy chcieliby, żeby ich dziecko korzystało z zajęć opiekuńczych w SP4 Reda prosimy o zapoznanie się z procedurami oraz wysłanie wniosku  o potrzebie opieki w oddziale przedszkolnym z dwudniowym wyprzedzeniem wraz z oświadczeniem, że nie mają możliwości zapewnienia opieki dziecku w związku z powrotem do pracy na adres a.potrykus@sp4reda.pl w tytule wpisując „Wniosek do dyrektora szkoły”.

Procedury

Wniosek

Oświadczenie

Oświadczenie o pracy