RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ – I pomoc w klasach młodszych

RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ – I pomoc w klasach młodszych

Już czwarty rok uczniowie klas I – III biorą udział w programie edukacyjno – profilaktycznym „Ratujemy i uczymy ratować”, dzięki Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Uczniowie uczą się i nabywają podstawowe czynności ratujące życie oraz uczą się zastosować wiedzę w praktyce. Zakres warsztatów obejmował ocenę bezpieczeństwa, sprawdzenie przytomności osoby poszkodowanej, wezwanie pomocy, sprawdzenie oddechu, ułożenie w pozycji bocznej bezpiecznej oraz resuscytacja krążeniowo – oddechowa czyli ćwiczenia na fantomie. Każdy mógł sprawdzić siebie i swoje umiejętności. Mali ratownicy potrafią teraz udzielić pierwszej pomocy. Dzięki nim możemy czuć się bezpieczniejsi.

Sylwia Strosowska i Daniela Rompczyk