ZEBRANIA Z RODZICAMI

ZEBRANIA Z RODZICAMI

21 marca 2018 r. odbędą się zebrania z rodzicami według następującego porządku:

godzina 17:00:
klasa 4c – sala 11
klasa 4d –  sala 14
klasa 5a –  sala 115
klasa 5c –  sala 105
godzina 18:00
klasa 6a –  sala 09
klasa 6b –  sala 010
klasa 6c –  sala 08
klasa 7a – sala 208 (p. M. Wrzosek)
klasa 7b –  zebranie przełożone
klasa 7c –  sala 56a
klasa 7d –  sala 113
klasa 2a gim – sala 114
klasa 2b gim sala 35
klasa 2c gim – sala 45
klasa 2d gim – sala 49
klasa 2e gim – sala 211
klasa 2f gim – sala 15
klasa 2g gim – sala 43
klasa 3a gim – sala 26
klasa 3b gim- sala 14
klasa 3c gim – sala 18
klasa 3d gim – sala 60
klasa 3e gim – sala 40
klasa 3f gim – sala 209
klasa 3g gim – zebranie przełożone
godzina 18:30:
klasa 4a –  sala 14
klasa 4b –  sala 11
klasa 5b –  sala 011