Praca Szkolnego Koła PCK

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/18 Szkolne Koło PCK przeprowadziło pokazy udzielania pierwszej pomocy. W pokazach wzięły udział chętne klasy 6 i 7 SP oraz 2 i 3 Gimnazjum. Celem pokazu było uświadomienie konieczności posiadania podstawowej wiedzy i umiejętności ratujących życie i zachęcenie do pracy w Kole PCK.
J.Wojnarowicz