Rozstrzygnięcie konkursu na gazetkę „My i nasze wakacje”

12 września 2016 roku podsumowany został konkurs na gazetkę „My i nasze wakacje”.

I tak w klasach pierwszych 1 miejsce zdobyła klasa ID, 2 – klasa IC, 3  – klasa IE. Wśród klas drugich 1 miejsce zdobyła klasa IIB, 2 – klasa IID, 3 – IIA. Natomiast wśród klas trzecich najlepsze były dwie klasy IIIE i IIIG, 2 miejsce zajęła klasa IIIB, natomiast 3 – klasa IIIA.