Ślubowanie klas pierwszych

Ślubowanie klas pierwszych

Uczniowie klas pierwszych zostali oficjalnie przyjęci do społeczności szkolnej Gimnazjum nr 1 im. Lecha Wałęsy w Redzie. Podczas uroczystości odśpiewano hymn państwowy. Dyrektor Marek Kamiński przedstawił obecnym sztandar szkoły z wizerunkiem godła narodowego oraz patrona szkoły Lecha Wałęsy. Do młodszych kolegów przemówienie wygłosił przewodniczący Samorządu Szkolnego Daniel Grunwald.

Przewodniczący klas i wszyscy pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar szkoły.