„Szkolny Klub Sportowy”  to program, nawiązujący do sprawdzonej formuły szkolnych, pozalekcyjnych zajęć sportowych „SKS”, skierowany do uczniów szkół podstawowych i&ndsp;ponadpodstawowych. Przedsięwzięcie mające na celu przyczynienie się do wzrostu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz zapewnienie im możliwość atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu. W naszej szkole prowadzone są zajęcia z lekkoatletyki oraz gier zespołowych. Pierwszy cykl zajęć w naszej szkole zakończył się tuż przed świętami Bożego Narodzenia, natomiast nowa edycja programu ruszy prawdopodobnie już po feriach. Organizatorami tego programu są Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski.