Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenie należy złożyć w dniach 23-29 marca 2023.

 

Potwierdzenie woli zapisu dziecka 

 

 

Burmistrz Miasta Redy informuje, iż rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez

Gminę Miasto Reda, odbędzie się w terminie  1 – 14 marca 2023 r.

Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji dostępne będą na  stronach internetowych szkół i przedszkoli oraz w sekretariatach ww. placówek.

 

Zarzadzenie nr OK.3.2023 Burmistrza Miasta Reda z dnia 17 stycznia 2023 r.

 

Terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddzialow przedszkolnych – załącznik 1

 

Terminy rekrutacji do klas pierwszych – załącznik 2

 

Kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddzialow przedszkolnych

 

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych

 

Obwód SP4

 

 

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI:

Informacja o rekrutacji do przedszkoli

Kryteria rekrutacji organu prowadzącego

Kryteria rekrutacji ustawowe

Wzór wniosku do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Oświadczenie – kontynuowanie edukacji przez rodzeństwo

Oświadczenie – nieprzyjęcie dziecka w poprzednim roku szkolnym

Oświadczenie – samodzielny rodzic

Oświadczenie – wielodzietność rodziny

Oświadczenie – rozliczenie podatku dochodowego

Oświadczenie – ubieganie się o miejsce co najmniej dwójki dzieci

Klauzula informacyjna

 

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ KANDYDATA Z OBWODU:

Informacja o rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych

Zgłoszenie dziecka do szkoły

Oświadczenie – roczne przygotowanie przedszkolne

Klauzula informacyjna

 

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ KANDYDATA SPOZA OBWODU:

Informacja o rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych

Kryteria rekrutacji do klas I

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I

Oświadczenie – kontynuowanie edukacji przez rodzeństwo

Oświadczenie – roczne przygotowanie przedszkolne

Oświadczenie – samodzielny rodzic

Oświadczenie – wielodzietność rodziny

Klauzula informacyjna

 

WSZYSTKIE DOKUMENTY PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI.