Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niekwalifikowanych odbędzie się 25.03.2022r.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 

 

Burmistrz Miasta Redy informuje, iż rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda, odbędzie się w terminie  3 – 16 marca 2022 r. Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji dostępne będą na  stronach internetowych szkół i przedszkoli oraz w sekretariatach ww. placówek.

 

Zarządzenie nr OK.2.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27 stycznia 2022 r.

 

Terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

 

Terminy rekrutacji do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych

 

Kryteria rekrutacji do przedszkoli

 

Kryteria rekrutacji do klas I

 

Obwód SP4

 

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI:

Informacja o rekrutacji do przedszkoli

Kryteria rekrutacji organu prowadzącego

Kryteria rekrutacji ustawowe

Wzór wniosku do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Oświadczenie – kontynuowanie edukacji przez rodzeństwo

Oświadczenie – nieprzyjęcie dziecka w poprzednim roku szkolnym

Oświadczenie – rodzic samotnie wychowujący

Oświadczenie – rodzina wielodzietna

Oświadczenie – rozliczenie podatku dochodowego

Oświadczenie – ubieganie się o miejsce co najmniej dwójki dzieci

Klauzula informacyjna

 

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ KANDYDATA Z OBWODU:

Informacja o rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych

Zgłoszenie dziecka do szkoły do klasy pierwszej

Oświadczenie – roczne przygotowanie przedszkolne

Klauzula informacyjna

 

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ KANDYDATA SPOZA OBWODU:

Informacja o rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych

Kryteria rekrutacji do klas I

Wniosek o przyjęcia dziecka do szkoły

Oświadczenie – kontynuowanie edukacji przez rodzeństwo

Oświadczenie – roczne przygotowanie przedszkolne

Oświadczenie – rodzic samotnie wychowujący

Oświadczenie – rodzina wielodzietna

Klauzula informacyjna

 

WSZYSTKIE DOKUMENTY PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI.