WYNIKI REKRUTACJI BĘDĄ WYWIESZONE  24.03.2021, O GODZINIE 12:00 NA TABLICY OGŁOSZEŃ RADY RODZICÓW WEWNĄTRZ BUDYNKU GŁÓWNEGO SZKOŁY

 

Potwierdzenie woli zapisu dziecka 

 

 

Burmistrz Miasta Redy informuje, iż rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda, odbędzie się w terminie  3 – 16 marca 2021 r. Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji dostępne będą na  stronach internetowych szkół i przedszkoli oraz w sekretariatach ww. placówek.

 

Zarzadzenie nr OK.3.2021 Burmistrza Miasta Redy z dnia 28 stycznia 2021 r.

Terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

Terminy rekrutacji do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych

Kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli

Kryteria rekrutacji do klas I w publicznych szkołach podstawowych

 

Obwód SP4

 

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI

Kryteria rekrutacji ustawowe

Kryteria rekrutacji organu prowadzącego

Informacja o rekrutacji do przedszkoli

Wzór wniosku

Oświadczenie – miejsce zamieszkania

Oświadczenie – rozliczenie

Oświadczenie – zatrudnienie, nauka, działalność gospodarcza i rolnicza

Oświadczenie – wielodzietność rodziny

Oświadczenie – samotny rodzic

Oświadczenie – rodzeństwo

Klauzula informacyjna

 

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ KANDYDATA Z OBWODU:

Informacja o rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych

Zgłoszenie dziecka do szkoły

Oświadczenie – roczne przygotowanie przedszkolne

Klauzula informacyjna

 

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ KANDYDATA SPOZA OBWODU:

Informacja o rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych

Kryteria rekrutacji do klas I

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły

Oświadczenie – zatrudnienie, działalność gospodarcza

Oświadczenie – wielodzietność rodziny

Oświadczenie – roczne przygotowanie przedszkolne

Oświadczenie – samotny rodzic

Oświadczenie – rodzeństwo

Klauzula informacyjna

 

WSZYSTKIE DOKUMENTY PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI.