TERMINY I KRYTERIA REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Burmistrz Miasta Redy informuje, iż rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda, odbędzie się w terminie  4 – 18 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji dostępne będą na  stronach internetowych szkół i przedszkoli oraz w sekretariatach ww. placówek.

 

Zarządzenie nr OK.3.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 stycznia 2020 r.
Terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych – załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OK.3.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 stycznia 2020 r.
 Terminy rekrutacji do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych – załącznik nr 2 do Zarządzenia nr OK.3.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 stycznia 2020 r.

 

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ SP4 KANDYDATA Z OBWODU:

INFORMACJE

ANKIETA

ZGŁOSZENIE 

OŚWIADCZENIE – MIEJSCE ZAMIESZKANIA

 

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ SP4 KANDYDATA SPOZA OBWODU:

INFORMACJE

KRYTERIA

WNIOSEK

ANKIETA

OŚWIADCZENIE – RODZEŃSTWO

OŚWIADCZENIE – ZATRUDNIENIE

OŚWIADCZENIE – WIELODZIETNOŚĆ

OŚWIADCZENIE – SAMOTNE WYCHOWYWANIE DZIECKA

 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH:

KRYTERIA USTAWOWE

KRYTERIA ORGANU PROWADZĄCEGO

INFORMACJE

ANKIETA

WNIOSEK

OŚWIADCZENIE – RODZEŃSTWO

OŚWIADCZENIE – KONTYNUACJA NAUKI

OŚWIADCZENIE – MIEJSCE ZAMIESZKANIA

OŚWIADCZENIE – WIELODZIETNOŚĆ

OŚWIACZENIE – ZATRUDNIENIE, SAMOTNE WYCHOWYWANIE DZIECKA

 

WSZYSTKIE DOKUMENTY PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI.

 

WYNIKI REKRUTACJI:

Lista osób przyjętych – 1 klasa

Lista osób przyjętych – 2014

Lista osób przyjętych – 2015

Lista osób przyjętych – 2016

Lista osób nieprzyjętych