„Poprawa jakości edukacji ogólnej inwestycją w przyszłość” – projekt zaplanowany na lata 2016/2017 oraz 2017/2018. W ramach projektu organizowany jest szereg dodatkowych zajęć rozwijających umiejętności uczni zdolnych oraz wyrównujących, mających na celu kompensację wiadomości ucznia z&ndsp;trudnościami w przyswajaniu wiedzy i kompetencji. Ponadto organizowane są takie zajęcia jak trening postaw kluczowych oraz doradztwo zawodowe, mające na celu wykształcenie w uczestnikach, poprzez zabawy i zadania wykonywane w grupach, postaw które przydatne będą na rynku pracy: umiejętności współpracy z innymi, kreatywności, inicjatywy i przedsiębiorczości. Z nowatorskich zajęć od II semestru 2018 r. rozpoczynamy zajęcia z Robotyki. Na zajęciach uczestnicy poza budowaniem robotów będą mieli okazję, poprzez praktykę, zrozumieć podstawowe zagadnienia z informatyki, techniki i&ndsp;elektroniki.