Droga młodzieży – UCZNIOWIE KLAS 7 I 8 !

Zapraszamy Was do wzięcia udziału w „XIV Wojewódzkim Konkursie Poezji i Dramy Angielskiej English Poetry and Drama”. Tegoroczny temat przewodni konkursu to: „EVERY CLOUD HAS A SILVER LINING”. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się z załącznikach poniżej tekstu.

Konkurs ‘English Poety and Drama’ jest organizowany już od dwudziestu lat: najpierw jako konkurs szkolny, potem miejski, z czasem jako konkurs powiatowy
w ramach Małego Trójmiasta Kaszubskiego. W 2008 roku zyskał rangę konkursu wojewódzkiego. Jest to impreza promująca znajomość języka angielskiego, jak również twórczość własną uczniów. W tym roku szkolnym z powodu pandemii Covid-19 uczestnicy przygotowują występ w jednej z dwóch, a nie trzech kategorii: wiersza i piosenki w języku angielskim. Jury ocenia występy pod kątem poziomu językowego (poprawności językowej i komunikatywności), adekwatności do hasła przewodniego konkursu, walorów artystyczno – estetycznych. Konkurs „English Poetry and Drama” jest jedyną tego typu imprezą dla szkół podstawowych w województwie pomorskim. Celem nadrzędnym konkursu jest upowszechnienie znajomości języka angielskiego oraz rozwijanie u młodych ludzi zdolności aktorskich, poczucia własnej wartości i umiejętności pokonywania tremy. Konkurs ten rozwija autonomię ucznia, samodzielność w podejmowaniu decyzji oraz motywuje do dalszej nauki języka angielskiego. Honorowym Patronem tego konkursu jest Pomorski Kurator Oświaty. Fundatorami nagród są: Urząd Miasta w Redzie, wydawnictwa językowe: Longman, Macmillan, Oxford oraz biuro turystyczne ATAS.

 

 

 

EP&D 2021 – regulamin

EP&D 2021 – folder

EP&D 2021 – karta zgłoszenia