Wizyta w Muzeum Emigracji w Gdyni

Wizyta w Muzeum Emigracji w Gdyni

W czerwcu uczniowie języka kaszubskiego z klas 8 mieli możliwość wzięcia udziału w wyjeździe do Muzeum Emigracji, które znajduje się w Gdyni. To nowoczesne, interaktywne muzeum, ukazujące przy pomocy rozmaitych środków przekazu tematykę emigracji Polaków, która zazwyczaj zaczynała się właśnie w Porcie w Gdyni. W niezwykle ciekawy sposób przybliża powody emigracji, jej cele, środki transportu, a także pułapki, na które byli narażeni emigranci. Opowiada o ludziach, którzy w różnych okresach dziejów opuszczali swój kraj, ich rozterkach, marzeniach, losie. To bardzo ciekawe miejsce, warto je zobaczyć.