Świetliczaki na tropie… przysłów

Świetliczaki na tropie… przysłów

W ramach ogólnopolskiego projektu „Świetliczaki na tropie…przysłów” nasi uczniowie poznali kolejne przysłowie ” Być w Rzymie i papieża nie widzieć”.  W ramach zadania dzieci poznały wybrane kraje i najbardziej charakterystyczne w nich zabytki. Rozwiązały krzyżówki z hasłami dotyczącymi omawianych zagadnień. Na końcu świetliczaki wykonały plakat przedstawiający słynne zabytki.

Podczas zajęć dzieci poznały znaczenie omawianego przysłowia. Bardzo chętnie opowiadały o swoich podróżach i przygodach wakacyjnych.