Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

23 lutego obchodzony jest w Polsce Dzień Walki z Depresją. Celem tego dnia jest popularyzowanie wiedzy na temat depresji oraz problemów zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży. Aby zwrócić uwagę, że depresja to poważna choroba i upowszechnić wiedzę w zakresie jej objawów oraz poszukiwania pomocy, klasy 4-8 zostały zaangażowane w tworzenie plakatów informacyjnych.

Uczniowie chętnie wzięli udział w akcji i potraktowali problem depresji bardzo poważnie. Na przygotowanych plakatach zamieszczali informacje na temat objawów, rady do kogo zwrócić się o pomoc oraz zapisywali numery telefonów do linii wsparcia. Wielu uczniów zwróciło również uwagę, że dla osób, które doświadczają objawów choroby, ważne jest wsparcie i zrozumienie otoczenia.

Wszystkie klasy biorące udział w akcji zostały wyróżnione dyplomami, a symboliczne słodkości otrzymały osoby, które wykazały się wyjątkowym zaangażowaniem i pomysłowością. Również młodsze klasy ( 2b, 2 c i 3 f włączyły się do akcji ), za co zostały nagrodzone.

Z przygotowanych plakatów powstała wystawa, którą uczniowie mogli oglądać w korytarzu głównym szkoły.