Bezpieczne ferie

Bezpieczne ferie

W ostatnim tygodniu w świetlicy tematem przewodnim były zasady bezpiecznego spędzania czasu wolnego podczas ferii zimowych.

Na zajęciach odbywały się pogadanki, dzieci wykonały prace plastyczne, które umieściliśmy na tablicy przed salą, aby każdy utrwalił sobie zasady bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.

Życzymy wszystkim udanego i bezpiecznego wypoczynku.

Wychowawcy świetlicy