Święto Niepodległości w świetlicy szkolnej

Święto Niepodległości w świetlicy szkolnej

Świetlica szkolna uroczyście obchodziła Narodowe Święto Niepodległości. Uczniowie wykonali piękne kotyliony, biało-czerwone flagi, godło. Zajęcia miały na celu kształtowanie u dzieci postaw patriotycznych poprzez rozwijanie w nich przynależności społecznej, świadomości narodowej oraz wyrażanie szacunku dla symboli narodowych. 

Wychowawcy świetlicy