Świetliczaki na tropie…

Świetliczaki na tropie…

W tym roku nasza świetlica bierze udział w IV ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Świetliczaki  na tropie…przysłów”

Celem projektu jest wychowanie aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą ucznia, uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody, rozwijanie zdolności manualnych ucznia, zainicjowanie współpracy między placówkami w całej Polsce. Zadaniem uczestników jest wykonanie co najmniej 12 zadać z podanego przez organizatora zestawu przysłów. 

Jako pierwsze zrealizowaliśmy zadanie pt. „Kiedy wrzesień, to już jesień, wtedy jabłek pełna kieszeń”. Odbyła się pogadanka nt darów jesieni. Dzieci wykonały książeczkę aktywizującą nt darów jesieni – jabłuszka. Wykonały prace plastyczne pt. „Sekretne życie grzybów” metodą techniczną – origami płaskie z koła. Prace plastyczne pięknie ozdobiły szkolny korytarz. Już nie możemy doczekać się realizacji kolejnego zadania z projektu. Zapraszamy to aktywnego śledzenia naszych działań! 

Justyna Młyńska -koordynator projektu

Wychowawcy świetlicy