Świetlicowy Konkurs Jesienny

Świetlicowy Konkurs Jesienny

W naszej świetlicy odbył się plastyczny konkurs jesienny. Celem konkursu było uwrażliwienie na piękno jesiennego krajobrazu, rozwijanie kreatywności i uzdolnień plastycznych dzieci, zachęcanie do obserwacji przyrodniczych w najbliższym otoczeniu, promowanie działalności plastycznej jako formy ekspresji dziecka, umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu. 

I MIEJSCE – TYMON KOSTUCH Z KL.2C

II MIEJSCE – DAWID KUBIK KL. 2F

III MIEJSCE – OTYLIA RZEPKA KL.1B

WYRÓŻNIENIE- WOJTEK KAMIŃSKI KL.2C, JULIAN POLICHT-BURAKOWSKI KL. 2C

Laureaci konkursu oraz wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody. Zwycięzcom i osobom wyróżnionym serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczniom dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie. 

Wychowawcy świetlicy