Klub Przyjaciół Franklina

Klub Przyjaciół Franklina

Dnia 9 października jedna z najstarszych grup przedszkolnych – Liski po raz pierwszy gościła w szkolnej bibliotece i wzięła udział w zajęciach z cyklu „Klub Przyjaciół Franklina”. Podczas spotkania dzieci aktywnie uczestniczyły w pogadance dotyczącej szanowania książek oraz zasad ich wypożyczania. Następnie zerówkowicze poznali pierwszą z historii o Franklinie – „Franklin i książka z biblioteki”. Uczniowie wykazali się bardzo dobrą znajomością słuchania.

Zajęcia prowadzone w ramach klubu mają na celu propagowanie czytelnictwa, kształtowanie motywacji do samodzielnego czytania, doskonalenie umiejętności rozumienia tekstu ze słuchu, wzbogacanie biernego i czynnego słownictwa dzieci, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozbudzanie aktywności twórczej i doskonalenie umiejętności głośnego czytania.Serdecznie zapraszamy na kolejną przygodę z Franklinem.


Nauczyciele bibliotekarze