Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 oraz ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 oraz ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Jest już tradycją, że uczniowie klas pierwszych w pierwszym dniu kolejnego roku szkolnego uczestniczą w uroczystości: „Pasowania na ucznia”. Tak samo było 4 września 2023 r. Obok dzieci rodziców i wychowawczyń to święto zaszczyciły swoją obecnością pani dyrektor szkoły Dominika Kowaliszyn, v-ce dyrektorki Katarzyna Hincke Hanna Marzejon i Agnieszka Potrykus. Przybył również v-ce burmistrz Redy Łukasz Kamiński.

Pierwszaki wspaniale zdały swój pierwszy egzamin, kiedy to wykazały się umiejętnościami w różnych szkolnych dziedzinach.

Uczniowie otrzymały medale i pamiątkowe dyplomy. Pani dyrektor przemawiała na końcu życząc wszystkim dzieciom klas pierwszych pomyślnego roku szkolnego i wielu sukcesów w murach naszej szkoły.

To był niezapomniany dzień dla uczniów oraz ich rodziców.

Katarzyna Białk