DRODZY RODZICE INFORMUJEMY, IŻ DECYZJA

W SPRAWIE WYPRAWKI NA ROK PRZEDSZKOLNY 2023/2024

ZOSTANIE PODJĘTA PODCZAS ZEBRANIA

ORGANIZACYJNEGO NA KONEC SIERPNIA.

DATA ZEBRANIA ZOSTANIE PODANA W II POŁOWIE SIERPNIA.

 Wychowawcy Przedszkola