Wręczenie nagród w Miejskim, Rodzinnym Konkursie Ekologicznym pt. „Wiosenny Eko-Kapelusz”

Wręczenie nagród w Miejskim, Rodzinnym Konkursie Ekologicznym pt. „Wiosenny Eko-Kapelusz”

Dnia 20.06.23 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Redzie, odbyło się uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom i wyróżnionym uczniom w Miejskim Konkursie pt. „Wiosenny Eko – Kapelusz”.  Podniosłości tej chwili nadała obecność Pani Dyrektor Dominiki Kowaliszyn oraz Pana Wiceburmistrza Łukasza Kamińskiego. Nagrodzone i wyróżnione dzieci otrzymały nagrody ufundowane przez Urząd Miasta Reda.

Konkurs polegał na stworzeniu pracy przestrzennej – kapelusza, z dowolnie wybranych materiałów, które podlegają recyklingowi. Głównym celem konkursu było edukowanie, promowanie i kształtowanie postawy proekologicznej u najmłodszych uczniów. Chciałyśmy rozbudzić wrażliwość dzieci na ekologię i piękno otaczającej nas przyrody. Konkurs był adresowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Był to również konkurs rodzinny, który zachęcał do kreatywnego spędzenia czasu wspólnie z rodziną.

Jest nam niezmiernie miło, że dzieci z Redzkich szkół tak licznie wzięły w nim udział i wykonały piękne, kreatywne i proekologiczne prace. Wszystkie prace zostały docenione przez Jury. Spośród otrzymanych kapeluszy, komisja konkursowa wybrała laureatów przyznając ex aequo trzy I miejsca, trzy II miejsca i trzy III miejsca. Przyznano wyróżnienia oraz nagrody i drobne upominki dla dzieci za udział w konkursie. Każde dziecko biorące udział w konkursie otrzymało pamiątkowy dyplom.

Tegoroczni Laureaci:

1.Miejsce: Zofia Biernat (ZSP 1 Reda)

1.Miejsce: Mateusz Skowroński (ZSP 1 Reda)

1.Miejsce: Antoni Wichnowski (ZSP 1 Reda)

2.Miejsce: Agata Kreft (SP 5 Reda)

2.Miejsce: Dorota Pionke (SP 3 Reda)

2.Miejsce: Jan Ramczykowski (ZSP 1 Reda)

3.Miejsce: Aniela Klamrowska (SP 3 Reda)

3.Miejsce: Kornelia Laska (ZSP 1 Reda)

3.Miejsce: Martyna Wojciechowska (ZSP 1 Reda)

 

Wyróżnienia:

Liliana Bojke (SP nr 5 Reda)

Olga Dylak (ZSP 1 Reda)

Marcin i Andrea Ferri (SP 3 Reda)

Filip Pastwa (ZSP 1 Reda)

Jakub Pastwa (ZSP 1 Reda)

Dawid Pranga (ZSP 1 Reda)

Ignacy Pawłowski (ZSP 1 Reda)

Julian Reschke (ZSP 1 Reda)

Tymoteusz Szczepański (ZSP 1 Reda)

Mark Tarnau (ZSP 1 Reda)

Za Udział:

Lev Bohachuk (ZSP 1 Reda)

Paweł Dalecki (ZSP 1 Reda)

Kornel Dorabiała (ZSP 1 Reda)

Maksymilian Formela (SP 3 Reda)

Amelia Patelczyk (ZSP 1 Reda)

Kacper Patelczyk (ZSP 1 Reda)

Michał Pawelczyk (ZSP 1 Reda)

Jan Reschke (ZSP 1 Reda)

Helena Skowrońska (ZSP 1 Reda)

Nikodem Szymański (SP 3 Reda)

Zofia i Piotr Szymańscy (SP 3 Reda)

 

Dziękujemy za pięknie i kreatywnie wykonane prace oraz tak liczny udział uczniów z różnych redzkich placówek w konkursie. Wszystkim Uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Specjalne podziękowania kierujemy do Urzędu Miasta i Pana Wiceburmistrza Łukasza Kamińskiego za otrzymane nagrody.

 

Organizatorki konkursu:

Ewa Bobrowska, Aneta Tokarczyk-Krakowska, Ludmiła Zysk