FINALIŚCI POMORSKIEJ LIGI ZADANIOWEJ

FINALIŚCI POMORSKIEJ LIGI ZADANIOWEJ

Uczniowie klasy 8b naszej szkoły zostali finalistami etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza: Robert Dalecki z biologii i chemii, Jakub Trocki z kompetencji społecznych, Jakub Mielewczyk z informatyki. Celami tego projektu jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów, wspieranie ich uzdolnień kierunkowych, inspirowanie do obserwacji otaczającego świata oraz kształtowanie umiejętności posługiwania się metodą naukową w praktyce i teorii. Konkurs składał się z trzech etapów: kwalifikacyjnego, powiatowego i wojewódzkiego. W każdym z nich uczniowie wykazali  się bardzo dużą wiedzą a także kreatywnością i twórczym podejściem do rozwiązywania zadań.  Musieli także zaproponować i zaprojektować własne zadania wraz z ich propozycjami rozwiązań. Opiekunkami uczniów były p. Alina Kreft, Agata Brzeska i Ewa Jegierska.