Drukarka 3D

Drukarka 3D

Uczniowie naszej szkoły w ramach realizacji rządowego projektu „Laboratoria Przyszłości” po raz pierwszy mieli możliwość zetknięcia się z technologią druku 3D.

Podczas spotkania w bibliotece zainteresowanym uczniom pokazano możliwości drukarki Banach School; omówiono jej budowę i akcesoria niezbędne do tego, aby móc z niej korzystać.

Swoje zainteresowania tą technologią, czyli projektowaniem oraz drukiem 3D uczniowie będą mogli rozwijać podczas zajęć i warsztatów.