Spotkanie „AKTYWU BIBLIOTECZNEGO”

Spotkanie „AKTYWU BIBLIOTECZNEGO”

SPOTKANIE „AKTYWU BIBLIOTECZNEGO”

Dnia 27 października 2022 roku w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie z „aktywem bibliotecznym”. Jego członkami są osoby, które dobrowolnie włączają się w prace na rzecz biblioteki, są zainteresowane książkami, czytelnictwem, działalnością biblioteki, wykazują uzdolnienia w dziedzinie plastyki, recytacji, aktorstwa.

Cele ogólne działalności „aktywu bibliotecznego”:
– dobrze zorganizowany „aktyw biblioteczny” nie tylko usprawnia pracę bibliotekarzowi, służąc mu pomocą w wykonywaniu obowiązków, ale usprawniając pracę w bibliotece szkolnej, podnosi jakość pracy szkoły;
– praca w dobrze zorganizowanym zespole kształtuje rozwój indywidualnych i społecznych cech charakteru, takich jak dyscyplina, samodzielność, zdecydowanie , współdziałanie w grupie, koleżeństwo, a także uczy krytycznego spojrzenia na własne błędy;
– podstawą dobrej pracy „aktywu bibliotecznego” jest umiejętne i równe rozłożenie obowiązków na poszczególnych członków, co rozwija poczucie odpowiedzialności dzieci i doskonali formy jej samodzielnego działania.

Podczas zebrania, które było zebraniem organizacyjnym nauczyciele bibliotekarze przedstawili regulamin aktywu, wspólnie omówiono jego cele i zadania. Zapraszamy do śledzenia efektów naszej pracy.

                                                                                                                                     Nauczyciele bibliotekarze