PROGRAM: „Bieg po zdrowie”

PROGRAM: „Bieg po zdrowie”

W roku szkolnym 2021/2022 klasy IV brały udział na godzinach wychowawczych z serii zajęć dotyczących: Antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej- Program Bieg po Zdrowie.Dzieci bardzo pozytywnie wypowiadały się o zajęciach. Napisały w ankiecie, że program był interesujących i poruszył wiele interesujących je zagadnień, a co najważniejsze zwrócił ich uwagę na szkodliwe skutki palenia  i nauczył jak odmawiać.                           Spośród wymienionych zadań najbardziej spodobało się uczniom i uczennicom tworzenie poradnika w postaci komiksu oraz wykonywanie plakatów.

Do programu zostali zaangażowani również rodzice, którzy wypełniając ankietę zgodzili się z tym, iż promowanie zdrowego stylu życia ma duży sens, a dzięki odpowiednim programom profilaktycznym można zapobiegać paleniu.

Pierwsze spotkanie odbyło się przed rozpoczęciem realizacji programu  na zebraniu
z rodzicami. Celem spotkania było przekazanie rodzicom informacji na temat założeń                                       i sposobów realizacji programu profilaktyki palenia tytoniu.

Drugie spotkanie odbyło się po zrealizowaniu programu na zebraniu z rodzicami. Celem spotkania było podsumowanie przeprowadzonych zajęć profilaktycznych z uczniami.

Dzieci zostały zaangażowane w wiele ciekawych zadań min. :

– zmierzyły się z ankietą dotycząca  wiedzy o zdrowiu (na pierwszych i ostatnich zajęciach);

– przeanalizowały skład dymu papierosowego;

– wymieniły oznaki bycia zdrowym i bycia niezdrowym;

– nauczyły się jak być asertywnym i nie zgadzać się na wszystko, co ktoś proponuje;

– przeprowadziły wywiad z osobą niepalącą;

– dokonały kalkulacji kosztów, jakie ponosi palacz i ile mógłby zaoszczędzić nie wydając na papierosy;

– wykonały plakaty dot. szkodliwości palenia;

– utworzyły poradnik w postaci komiksu, którego zadaniem było wskazanie propozycji odmowy palenia.

Uczniowie z dużym zaangażowanie brali udział w zajęciach. Powstało wiele ciekawych prac, które prezentujemy w galerii zdjęć.

 

Koordynatorem Programu była Pani Wanda Chomacka- pedagog szkolny. Realizatorami były:     

                        wychowawczyni klasy   IV A – Pani Monika Jelińska

                        wychowawczyni klasy   IV B – Pani Karolina Bystrzanowska

                       wychowawczyni klasy   IV C – Pani Ilona Myszk

                       wychowawczyni klasy   IV D – Pani Danuta Palach

                       wychowawczyni klasy   IV E – Pani Bogna Talar