IV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Języku i Kulturze Krajów Anglojęzycznych dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej „Same Language, different culture.”

IV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Języku i Kulturze Krajów Anglojęzycznych dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej „Same Language, different culture.”

Uczeń klasy 8e Szymon Bochan zajął I miejsce w IV Powiatowym Konkursie Wiedzy o Języku i Kulturze Krajów Anglojęzycznych dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej „Same Language, different culture.” Konkurs obejmował trzydniową konkurencję, w ramach której sprawdzana była znajomość angielskiej gramatyki, słownictwa, realiów kulturowych krajów anglojęzycznych oraz sprawność czytania, pisania i mówienia. Konkurs na etapie szkolnym był testem pisemnym sprawdzającym znajomość gramatyki i frazeologii języka angielskiego, rozumienie tekstu czytanego oraz elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych.W II części konkursu, na etapie międzyszkolnym, uczestnik musiał opracować wypowiedź pisemną – email. Treść wypowiedzi zawierała nawiązania do kultury krajów anglojęzycznych.Do etapu powiatowego dopuszczonych zostało 8 uczestników z najwyższą punktacją z części pisemnej. Bezpośrednio po ogłoszeniu wyników, zwycięzcy etapu pisemnego losowali tematy prezentacji, którą musieli przedstawić podczas etapu ustnego w dniu 25 marca 2022 r.W tej części konkursu uczestnicy przedstawiali przygotowaną przez siebie prezentację (cyfrową), opatrzoną komentarzem ustnym. Czas trwania prezentacji nie mógł przekraczać 15 minut.  Następnie, uczestnicy odpowiadali na 3 pytania komisji, związane z tematyką przedstawionej prezentacji. Szymona zaprezentował temat: ”Five biggest problems facing the USA today.”

Serdecznie gratulujemy zwycięstwa!