PASOWANIE NA CZYTELNIKA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

PASOWANIE NA CZYTELNIKA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Tradycją szkolnej biblioteki jest przyjęcie do grona czytelników uczniów klas I. To uroczyste wydarzenie miało miejsce w marcu bieżącego roku. Głównym jego celem jest zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania. W czasie spotkania uczniowie poznali zasady korzystania z wypożyczalni oraz zbioru książek, otrzymali pomocne dla nich instrukcje i pamiątkowy dyplom. W obecności wychowawcy i nauczycieli bibliotekarzy uczniowie złożyli uroczyste przyrzeczenie, że będą szanować książki i często po nie sięgać. W ramach kampanii „Mała Książka – Wielki Człowiek” każdemu nowemu czytelnikowi wręczono „Wyprawkę Czytelniczą”, w skład której wchodzi: książka „Pierwsze abecadło”, broszura informacyjna dla rodziców i opiekunów „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” oraz kreatywny alfabet.

Nasi nowi czytelnicy mają już na swoim koncie pierwsze wypożyczone samodzielnie książki. 

 

                                                                                             Nauczyciele bibliotekarze