TYDZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

TYDZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to święto obchodzone 21 lutego, ustanowione przez UNESCO podczas 30. Sesji Konferencji Generalnej 17 listopada 1999 r. Odsyła do tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w Dhace w Bangladeszu. Podczas pokojowej demonstracji właśnie 21 lutego 1952 roku zginęło pięciu studentów domagających się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Data ta ma nie tylko upamiętniać przywołane wydarzenia, ale także przypominać o różnorodności językowej, o tym, iż język to najpotężniejsze narzędzie ochrony i rozwoju wspólnego dziedzictwa kulturowego ludzkości.

W tym roku szkolnym Dzień Języka Ojczystego przypadał podczas ferii zimowych. Postanowiliśmy jednak, że  uczcimy go w naszej szkole i zorganizujemy kilka przedsięwzięć, które podniosą naszą świadomość językową i będą kształtować poczucie odpowiedzialności za polszczyznę.

Z dniem 2 marca z inicjatywy nauczycieli języka polskiego rozpoczęliśmy w naszej szkole Tydzień Języka Ojczystego.

W ciągu trzech pierwszych dni obchodów tego święta chętni uczniowie klas IV-VIII mogli zmierzyć się z różnorodnymi zadaniami sprawdzającymi ich umiejętności polonistyczne. Specjalnie na tę okoliczność przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przygotowali stoiska z quizami, krzyżówkami, oraz zabawami językowymi. Wśród nich pojawiły się łamańce językowe – wierszyki przepełnione trudnymi do wyartykułowania słowami, wykreślanki dotyczące znajomości słowników, zabierz dobre słowo – zabawy, podczas których trzeba było się wykazać umiejętnością posługiwania się poprawną polszczyzną. Szczególnym zainteresowaniem uczniów cieszyło się zadanie zwracające uwagę na stałe związki frazeologiczne.

Ponadto w czasie lekcji języka polskiego uczniowie mieli okazję obejrzeć filmy poświęcone historii polszczyzny, rozwiązywali multimedialne testy poprawnościowe, utrwalali reguły ortograficzne, tworzyli gry zwracające uwagę na różnorodność i bogactwo językowe, a także wysłuchali wykładu profesora Jerzego Bralczyka pt.Jak mówić, żeby nas słuchano?

W tych dniach podczas lekcji języka polskiego przeprowadzono również wśród uczniów klas siódmych i ósmych eliminacje do szkolnego Konkursu Poprawności Językowej 1 z 10.Celem ich było wyłonienie przedstawiciela każdej klasy, który miał zawalczyć o zdobycie dyplomu Mistrza Języka Ojczystego.

9 marca w auli naszej szkoły odbył się turniej, który skupił uwagę uczniów na tzw. kłopotliwych wyrazach. Przedstawiciele klas siódmych i ósmych musieli dokonywać trafnego wyboru, udzielając odpowiedzi na pytania o znaczenie związków frazeologicznych, pochodzenie słów, a także o ich odmianę i poprawną formę.

Tytuł Mistrza Języka Ojczystego uzyskał Igor Romanowski z klasy VIIIe.

Ponadto uczniowie klas IV-VI wzięli udział w szkolnym konkursie ortograficznym, który polegał na napisaniu w auli szkoły dyktanda, sprawdzającego pisownię wyrazów z ,,rz’’ i ,,ż’’, ,,ó’’ i  ,,u’’, ,,ch’’ i ,,h’’ wraz z wyjątkami , a także pisownię wyrazów wielką i małą literą  oraz łączną i rozdzielną pisownię .

Oto zwycięzcy:

Nadia Orent z klasy 4e – I miejsce

Jan Rompca z klasy 4b – II miejsce

Artur Nowicki z klasy 6b – III miejsce

 

Tydzień Języka Ojczystego okazał się wartościową inicjatywą, zaangażował wielu uczniów do działania, pogłębił refleksję i umiejętności językowe.

 

Organizatorzy:

nauczyciele języka polskiego,

Samorząd Uczniowski