SZKOŁA PAMIĘTA

SZKOŁA PAMIĘTA

Kolejny raz nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję „Szkoła Pamięta”.

Inicjatywa organizowana jest przez Ministerstwo Edukacji i Nauki już po raz trzeci. Odbywa się w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób przedsięwzięcie nawiązuje do polskiej tradycji świat zadusznych.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

W ramach przedsięwzięcia Samorząd Uczniowski zorganizował zbiórkę zniczy, która sprawiła, że na kilkunastu bezimiennych i opuszczonych grobach znów zapłonęły „światełka pamięci”.

Tuż przed zbliżającym się świętem klasa Vb pod opieką pani Małgorzaty Olszewskiej odwiedziła pobliski cmentarz, gdzie uporządkowała wiele zaniedbanych grobów, zapaliła znicze i uczciła osoby zasłużone dla naszej społeczności. Uczniowie oddali również hołd poległym Żołnierzom 1 Morskiego Pułku Strzelców, którzy zginęli w okresie II wojny światowej.

Ponadto w październiku Samorząd Uczniowski zaproponował uczniom konkurs na prezentację multimedialną poświęconą pamiątkom rodzinnym pobudzającym wspomnienia o bliskich i ilustrującym rodzinną historię.

Pierwsze miejsce w konkursie zajął uczeń klasy VIIIe – Przemysław Moroz.

Serdecznie gratulujemy!

Dziękujemy wszystkim Nauczycielom, Uczniom oraz Rodzicom za udział w akcji i piękne świadectwo pamięci oraz szacunku do naszej historii.

Samorząd Uczniowski

Zwycięską prezentację można obejrzeć tu:

https://padlet.com/mwrzosek1981/govh50l2ixelh51n