Przedszkolaki, z grupy: „Sówki” i ich udział w dwóch Ogólnopolskich Projektach Edukacyjnych, zakończonych certyfikatami uznania dla naszej placówki.

Przedszkolaki, z grupy: „Sówki” i ich udział w dwóch Ogólnopolskich Projektach Edukacyjnych, zakończonych certyfikatami uznania dla naszej placówki.

Jest nam miło poinformować, że przedszkolaki z grupy: „Sówki”, w roku szkolnym 2020/2021 brały udział w dwóch Ogólnopolskich Projektach Edukacyjnych: „Z Kulturą mi do Twarzy” oraz „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”.

Celem pierwszego projektu było wprowadzenie dzieci w świat wartości takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm, ofiarność, wzajemna współpraca, solidarność, kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z tradycjami. Kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Wskazanie odpowiednich wzorców postępowania i budowania relacji społecznych, zapoznanie z normami i zasadami oraz ich przestrzeganiem, które sprzyja bezpiecznemu rozwojowi dziecka.

Dzieci zrealizowały trzy moduły: I. W krainie muz, II. Piękno regionu, III. Kocham, lubię, szanuję. Za aktywny udział w projekcie: „ Z kulturą mi do Twarzy” i wspólne odkrywanie świata wartości, kultury i sztuki otrzymaliśmy Certyfikat: dla naszej placówki, oraz dla wszystkich „Sówek” i pań wychowawczyń realizujących projekt.

Założeniem i celem drugiego projektu pt.” Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” było rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci, uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, tworzenie warunków do zróżnicowanej aktywności dzieci w trakcie realizacji zadań przedstawianych przez nauczyciela oraz budzenie zaciekawienia książką poprzez zabawy, piosenki i prace plastyczne.

We wrześniu dzieci poznały misia i nadały mu imię „Franek”. Razem z misiem ,,Sówki” wyruszyły w ciekawą i wyjątkową podróż literacką. Nasz miś odwiedzał domy przedszkolaków, by razem z nimi wysłuchać pięknych opowieści. Wspólnie z dziećmi stworzyliśmy kronikę, w której Sówki wpisywały tytuły czytanej misiowi bajki, wykonywały piękne rysunki oraz wklejały zdjęcia z misiem.

W ramach projektu grupa zrealizowała następujące moduły: I. ,,Książki dzieciństwa”, III. ,,Dbamy o zdrowie z małym misiem”, IV. ,,Zmisiowany eko – kalendarz”, V. ,,Misiowe laboratorium czterech żywiołów ” VI. ,,Mały miś i supertajny projekt” Po wykonaniu modułów grupa otrzymała kolejny Certyfikat wzorowej placówki: Małego Misia w świecie wielkiej literatury.

Nasze Kochane „Sówki” jesteśmy z Was bardzo dumne i serdecznie gratulujemy Wam takich sukcesów osiągniętych w najmłodszej grupie przedszkolnej dzieci 4-5 letnich. Zachęcamy Was do dalszego zdobywania wiedzy i tak wartościowych umiejętności.

Wychowawcy: Ewa Bobrowska i Roksana Sójka.