Spotkanie z Andersenem. O tolerancji na podstawie baśni pt. „Brzydkie Kaczątko”

Spotkanie z Andersenem. O tolerancji na podstawie baśni pt. „Brzydkie Kaczątko”

Klasa II f uczestniczyła w lekcji bibliotecznej, której jednym z głównych celów było kształtowanie mechanizmów empatii i tolerancji wobec innych. Uczniowie obejrzeli baśń „Brzydkie Kaczątko”    w teatrzyku kamishibai. Po prezentacji wywiązała się rozmowa na temat tolerancji i empatii wobec drugiego człowieka. Uczniowie aktywnie wypowiadali się na temat i zgodnie stwierdzili, że należy być tolerancyjnym wobec odmienności innych. Jeden z uczniów w swojej wypowiedzi podkreślił, że: „W każdym człowieku tkwi jakieś piękno”.

Nauczyciele bibliotekarze