WYNIKI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU „Z LEKTURĄ ZA PAN BRAT!”

WYNIKI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU „Z LEKTURĄ ZA PAN BRAT!”

11 maja 2021 r. został rozstrzygnięty III Międzyszkolny Konkurs Znajomości Lektur „Z lekturą za pan brat!” skierowany do uczniów klas ósmych szkół podstawowych z Redy .

Konkurs składał się z dwóch etapów: szkolnego i międzyszkolnego. W obu etapach pytania konkursowe sprawdzały znajomość treści lektur szkolnych, w tym wiadomości z zakresu wydarzeń, losów bohaterów oraz pozostałych elementów świata przedstawionego.

Konkurs ten stał się doskonałą okazją do utrwalenia oraz sprawdzenia znajomości treści i problematyki lektur obowiązujących na egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021. Miał także służyć kształtowaniu nawyku obcowania z dziełem literackim oraz promować czytanie jako wartościowy sposób spędzania czasu wolnego.

Uczestnicy konkursu wykazali się rozległą wiedzą z zakresu przeczytanych utworów literackich.

Poniżej prezentujemy wyniki.

I miejsce – Wiktora Lazer  (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Redzie)

II miejsce – Paulina Zatońska (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Redzie)

III miejsce – Zuzanna Czarnecka (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stefana Żeromskiego)

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe, upominki i pamiątkowe dyplomy.

Zwycięzcom gratulujemy wiedzy i życzymy kolejnych sukcesów!

Organizatorki konkursu:

Agnieszka Jurasz

Małgorzata Malek

Małgorzata Olszewska

Weronika Papke