Lektury dostępne – warto!

Lektury dostępne – warto!

Seria ,,Lektury dostępne” to multimedialne książki pomocnicze do edukacji językowej i polonistycznej wraz z odpowiadającymi im materiałami ćwiczeniowymi, które służą utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.

  Cykl ten został opracowany na zlecenie Ministra Edukacji i Nauki. Jest przeznaczony głównie dla uczniów z niepełnosprawnościami lub mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu. Materiały mają  pomóc im w obcowania z kanonem literatury polskiej. Sądzimy, że materiały często mogą też być stosowane podczas różnych zajęć wyrównawczych i indywidualnych.

   Ostatnio do cyklu dołączono utwory kolejne teksty reprezentujące różne gatunki literackie. Można wśród nich znaleźć „Mazurek Dąbrowskiego” Józefa Wybickiego, fraszki Jana Kochanowskiego, ballady Adama Mickiewicza, liryki Juliusza Słowackiego, nowele Henryka Sienkiewicz i Bolesława Prusa, czy kolejne utwory Braci Grimm i Jana Christiana Andersena.

Materiały są dostępne pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/lektury-dostepne–kolejne-materialy-udostepnione