Światowy Dzień Wody oraz Ochrony Morza Bałtyckiego

Światowy Dzień Wody oraz Ochrony Morza Bałtyckiego

22 marca to Dzień Ochrony Bałtyku, który został ustanowiony w ramach obchodzenia Światowego Dnia Wody, w 1997r. przez Komisję Helsińską. Ten dzień świętują wszystkie kraje mające dostęp do Bałtyku, a jego obchody połączone są ze Światowym Dniem Wody, które zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i obchodzone jest corocznie 22 marca. Powołane zostało podczas konferencji Szczyt Ziemi 1992r., w Rio de Janeiro w Brazylii. Powodem ustanowienia „Światowego Dnia Wody” był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Motywem przewodnim w tym roku jest hasło: „docenianie wody”. Przedszkolaki, dowiedziały się jak ważną rolę pełni woda do utrzymania życia na Ziemi oraz tego, że musi być ona dostępna w zadowalającej ilości dla wszystkich: ludzi, roślin, zwierząt. Dzieci wiedzą już jak ważna jest woda dla każdego z nas i jak należy ją oszczędzać oraz o nią dbać, ponieważ życie bez wody jest niemożliwe. Dzieci poznały również przyczyny i skutki zanieczyszczeń wód morskich i lądowych. Grupa „Sówki” wykonała kilka prac plastycznych związanych z wodą i Morzem Bałtyckim. Dzieci z grupy: „Pszczółki” wykonały ciekawe eksperymenty z wodą oraz malowały wodny świat – akwarium na foliach. Mamy nadzieję, że udział w takich zajęciach wykształci w naszych przedszkolakach wspaniałą ekologiczną postawę w zakresie ochrony wód oraz odpowiedniego, racjonalnego korzystania i szanowania jej zasobów.

„Pamiętajcie woda to nasz skarb, zdrowie i życie dlatego szanujmy ją!”

Ewa Bobrowska

SÓWKI 04/5A

PSZCZÓŁKI 04/5B