XI edycja Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego Super Bowl

XI edycja Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego Super Bowl

09 marca 2021 roku, oczywiście z zachowaniem wszystkich norm sanitarno-epidemiologicznych, na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Redzie odbył się etap finałowy XI edycji Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego Super Bowl. Konkurs ten składał się z dwóch etapów: etapu szkolnego, który uczniowie pisali w swoich macierzystych szkołach oraz drugiego etapu powiatowego, który w klasach 8 składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej. W etapie finałowym rywalizowało ze sobą o zwycięstwo ponad 100 uczestników z całego powiatu wejherowskiego. Uczniowie klas 8, 7 i 6 pisali odrębne testy. Dla każdego poziomu przygotowywane są inne zestawy zadań leksykalno-gramatycznych sprawdzających  wiedzę uczniów. Poziom konkursu, tak jak co roku, był bardzo wysoki
i wybiegał zagadnieniami ponad materiał szkoły podstawowej, a jego celem było zachęcenie do nauki języka angielskiego oraz  wyłonienie i promowanie najlepszych uczniów. Z całą pewnością jest to konkurs dla tych, którzy chcą się sprawdzić na najwyższym poziomie.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody oraz dyplomy zaświadczające o tytule laureata, które dają im cenny punkt podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

Laureatami na poszczególnych poziomach zostali:

Klasy VI-te:

 1. Aleksandra Mielniczek SP 4 Reda

 2. Jakub Kuberna SP Kostkowo

 3. Olga Górska SP Bolszewo

 4. Amelia Kumiszcza PSSE Rumia

 5. Wiktoria Drożdż SP 4 Reda

 6. Mateusz Grzegorek SP 6 Reda

Klasy VII-me:

 1. Jakub Radzimiński SP 2 Reda

 2. Igor Turkowski SP 4 Reda

 3. Bianka Drozd SP 8 Rumia

 4. Alex Kozłowski SP 5 Reda

 5. Natasza Kruczek SP 1 Rumia

 6. Natalia Wysocka SP Pobłocie

Klasy VIII-me:

 1. Jan Adach SP 8 Rumia

 2. Milena Kościelniak SP 7 Rumia

 3. Natalia Kummer PSSE Rumia

 4. Olena Płocka SP 4 Reda

 5. Jakub Skwarło SP Bolszewo

 6. Natalia Stark SP 9 Rumia

 7. Marta Chmielecka SP 10 Rumia

 8. Filip Sadłowski SP 4 Reda

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!